Biografický slovník

Pisarevský Peter

Pisarevský Peter je ... Čo je Pisarevský Peter?
Pisarevský (Peter) - malý ruský básnik; jeho diela, pomerne priemerné, boli umiestnené v Snez Korsun, Lazyvka v Grebenke (1841) a Zbierka galicijsko-ruskej matky (1869). Napísal som niekoľko ďalších bájok a príbeh "Stetsko mozhebylitsya." NS-in.

Biografický slovník. 2000.