Biografický slovník

Pisarev Sergey

Sergey Pisarev - je ... Čo je Pisarev Sergey?
Pisarev (Sergey Dmitriev, 1817 - 1891) - duchovný spisovateľ, absolvent moskovskej teologickej akadémie, prednášajúci Priest. Písmo v moskovskom teologickom seminári. Napísal: "Kniha Jób" ( "ortodoxný Observer", 1864, číslo 11, 12), "The Book of Job pôvodu" (tamže, 1865, číslo 5): "Vízia proroka Ezekiela o nového chrámu a nový Jeruzalem" (ib ., 1868, č. 3) atď. Pozri "Moskovský cirkevský vestník", 1891, č. 41.

Biografický slovník. 2000.