Biografický slovník

Nikolaj Pisarev

Nikolaj Pisarev - je ... Čo je Nikolaj Pisarev?
Pisarev (Nikolai, narodený v roku 1876) - duchovný spisovateľ, kňaz, absolvent Kazan teologickej akadémie, čo je docentom na katedre všeobecnej dávnej civilné históriu. V roku 1904 obhajoval svoju prácu "Domáci život ruských patriarchov" (Kazan, 1904).

Biografický slovník. 2000.