Biografický slovník

Pirling Paul (pirling)

Pirling Paul (pirling) je ... Čo je Pirling Paul (Pirling)?
Pirling (Paul pirling) - moderný historik, jezuit. Narodil sa v Rusku, bol vychovávaný v 2. Petrohradskom gymnáziu; žije v zahraničí. Jeho monografie o histórii diplomatických vzťahov medzi Moskvou a Rímom, zostavené na základe archívnych zdrojov, sa zhromažďujú pod názvom "La Russie et le Saint-Siege" (par., 1896 - 1897). Zbierka jeho článkov o Possevinovi je vytlačená pod názvom "Papá a tzary" (Par., 1897). V ruštine je preklad štúdia Pirling o manželstve Ivana III. S byzantskou princeznou Sophia Paleologus ("Rusko a východ, Kráľovská svadba vo Vatikáne", Petrohrad, 1892). V "ruskom prehľade" (1896, kniha 2) je preklad článku Pirlingom o Jurij Krizhanichovi.

Biografický slovník. 2000.