Encyklopedický slovník

Pioneer organizácie

Pioneer organizácie - to je ... Čo je Pioneer organizácie?

Pioneer organizatsiyav ruskej amatérske organizácie detí a dospievajúcich 10-15 rokov. Bola založená v roku 1922. Od polovice 20. rokov. považované za súčasť Komunistického zväzu mládeže a úlohy komunistickej výchovy mladej generácie do roku 1990 ZSSR All-Union Pioneer organizácie pomenoval Lenin. Nástupca priekopnícke organizácie v októbri roku 1990 Zväzu pionierskych organizácií - Federáciou odborov detí (je non-politický charakter a sú spojené iba kolektívnych členov).

encyklopedický slovník. 2009.