Biografický slovník

Pikulin Luke Ye

Pikulin Luke Ye - to ... Čo Pikulin Luke Ye?
Pikulin (Lukáš Ye) - profesor anatómie a fyziológie v Moskve Medical-Surgical akadémia (1784 - 1824). Na konci Petrohradskej lekárskej a chirurgickej akadémie bol Pikulin mestským lekárom v rokoch 1808 - bol v Gruzínsku bojovať proti infekcii, v roku 1816 - hlavný doktor v našej armáde, ktorý bol vo Francúzsku a okolo roku 1819 začal svoju výučbu v Moskve. Jeho práce: doktorandská dizertačná práca - "O moriach v Gruzínsku v roku 1811" (Petrohrad, 1814) a "Stručný sprievodca liečbou chorôb" (Moskva, 1820).

Biografický slovník. 2000.