Vyberanie ovocia na konci roka, dovolenka je ... Čo je zber plodov na konci roka, dovolenka?
zhromaždenie plodu je na konci Gdod, prasadnik (Exodus 23: 16, Exodus 34: 22) - Sviatok stánkov.

Biblia. Starý a Nový zákon. Synodálny preklad. Biblická encyklopédia. , Arch. Nikifor. 1891.