Filológ je ... Čo je to filológ?
Fil'olog (Rim 16:. 15) - analógové. Amplia.

Biblia. Starý a Nový zákon. Synodálny preklad. Biblická encyklopédia. , Arch. Nikifor. 1891.