Biografický slovník

Filofei Pirogov

Filofei Pirogov - je ... Čo je Filofei koláč?
Filofei Pirogov - mních Boldin Trojice Kláštor Gerasimova (Smolensk diecézy), spisovateľ XVI - XVII storočia. S názvom F. v pamiatkach sa zachoval život Níl Stolbensky (zomrel v roku 1554) a stichera a kánon tohto svätého. Príbeh F. o živote svätého Nílu v roku 1667 bol prepracovaný a rétoricky zdobený, stratil svoju pôvodnú jednoduchosť. Pozri Klyuchevského "Starý ruský život svätých ako historický prameň" (Moskva, 1871); Barsukov "Zdroje ruskej mágórie" (Petrohrad, 1882, str. 407 - 408, tu sú uvedené zoznamy diel F.); Arcibiskup Filaret "Revízia ruskej duchovnej literatúry" (3. vydanie, Petrohrad, 1884).

Biografický slovník. 2000.