Pelefienci sú ... Čo sú Pelefienci?
Felef'ei (2kg 8:. 18; 2 Sam 15:. 18; 2 Sam 20 (predpokladá sa, že sa z názvu slovo došlo Filištínci cm.): 7. 23; 3Tsar 1: .. 38, 44, 1 Chrono 18: 17) - jeden z kmeňov Filištíncov, z ktorých podľa Davida prijatí približnú služobníka a bodyguarda kráľa (myslím, od tohto slova bolo meno Filištíncov, zobraziť <. ). Biblia. Starý a Nový zákon. Synodálny preklad. Biblická encyklopédia. , Arch. Nikifor. 1891.