Encyklopedický slovník

Fázový posun

Fázový posun je ... Čo je fázový posun?

posun fazraznost počiatočnej fázy premenných fyzikálnych veličín, ktoré sa menia sínusovou s rovnakou frekvenciou. Merané v stupňoch, radiánoch a zlomkoch obdobia. * Fázový posun FAZSDVIG, rozdiel počiatočných fázach premenných veličín, ktoré sa menia sínusovou s rovnakou frekvenciou (napr., A sínusový priebeh napätia v obvode prúdu). Merané v stupňoch, radiánoch a zlomkoch obdobia.

encyklopedický slovník. 2009.