Biografický slovník

Vasilij Petrovič Petrov (spisovateľ)

Vasilij Petrovič Petrov (spisovateľ) - to je ... Čo je Vasilij Petroviča Petrov (spisovateľ)?
Petrov (Vasily Petrovič) - spisovateľ (1824 - 1864); Napísal feuilletóny divadelných a petrohradských kroník v "St. Petersburg Vedomosti", zúčastnil sa niekoľkých ďalších publikácií, preložil niekoľko divadelných hier. Pozri "Hlas" (1864, 112).

Biografický slovník. 2000.