Biografický slovník

Petrov Konstantin

Konstantin Petrov - to ... Čo Petrov Konstantin?
Petrov (Konstantin) - spisovateľ (narodený v roku 1836) , Podľa miesta narodenia a vzdelanie, kariéra (bol učiteľom a inšpektor škôl, rovnako ako čestný sudca) a literárne diela P. patrí výhradne do provincie Olonets. Jeho početné články o provinciu Olonets boli publikované v "Olonets Collection", "Olonets provinčné bulletinu", "Journal of ministerstva školstva", "ruský Archive", "ruský denník", "Northern Messenger", "Syn vlasti" a ďalších publikáciách. Oddelene, s výnimkou "Pointer" na "Olonets provinciálnych listy", publikoval jeho "Stručný opis provincii Olonetsk" (Petrozavodsk, 1881).

Biografický slovník. 2000.