Encyklopedický slovník

Alexej Petrov Z.

Alexej Petrov Z. - je to ... Čo Alexey Petrov Z.?

Alexej Petrov Z. (1910 - 1972), fyzik, akademik Ukrajinskej akadémie vied (1969). Zborník o všeobecnej teórii relativity, metódy invariantnej skupiny v teórii gravitácie. Cena Lenina (1972). * Alexey Petrov ZinovevichPETROV Alex Z. (1910 - 1972), ukrajinský fyzik, akademik Akadémie vied Ukrajiny (1969). Zborník o všeobecnej teórii relativity, metódy invariantnej skupiny v teórii gravitácie. Cena Lenina (1972).

encyklopedický slovník. 2009.