Biografický slovník

Peter a Paul Ivan M.

Peter a Paul Ivan Michajlovič - to je ... Aký je Peter a Pavol Ivan Michajlovič?
Petropavlovsk (Ivan M.) - duchovný spisovateľ; vzdelanie prijaté v Kazaňskej teologickej akadémii; učiteľka Mogilevského teologického seminára. Napísal: "On mnohoženstvo medzi starovekými Židmi" ( "Mogilev Diecézne Gazette", 1884), "Theodosius Vasilevich, biskup Mogilev, 1669 - 1678" (tamže, 1887, číslo 32 - 35.), "historické informácie o pravoslávia schopní Mogilev diecéza po smrti biskupa Mogilev Feodosiia Vasilevich s 1678 od 1699 rokov "(tamže, № 16 -. 17)," Sylvester II, Prince Sviatopolk Chetvertinsky Bishop Mogilevskii "(Moguilev, 1893).

Biografický slovník. 2000.