Petrochémia - to je ... Čo je petrochemický priemysel?

petrochemických výroba promyshlennostohvatyvaet syntetických materiálov a výrobkov, sú založené predovšetkým na ropy a zemného plynu výrobkov (syntetickej gumy organickej syntézy, sadze, gumy a azbestu, a iné produkty) . Technologicky aj organizačne pevne spojený s priemyslu rafinácie. * PROMYSHLENNOSTNEFTEHIMICHESKAYA petrochemickom priemysle, zahŕňa výrobu syntetických materiálov a výrobkov sú založené predovšetkým na ropy a zemného plynu výrobkov (syntetickej gumy organickej syntézy, sadze, gumy a azbestu, a ďalšie Technologicky a organizačne je úzko prepojený s odvetvím rafinácie ropy.

encyklopedický slovník. 2009.