Biografický slovník

Mikhail Petrenko

Mikhail Petrenko - A ... Čo je Mikhail Petrenko?
Petrenko (Mikhail) - Malý ruský básnik, narodený v roku 1817, vyštudoval ihrisku v Charkov univerzite; napísal pod vplyvom Lermontova a Kozlova. Melancholické báseň publikoval v PI "SNIP" Korsuň (1841), "mladý ice" Betsky (1843) a "južná Ruská kolekcia" Metlinskogo A. (1848). Jazyk je čistý, verš je pomerne hladký, ale obsah má malú originalitu.

Biografický slovník. 2000.