Biografický slovník

Petra de Erlezunda (Peter)

Petra de Erlezunda (Peter) - Čo je to ... Petreius de Erlezunda (Peter)?
Petra de Erlezunda (Peter) - cestovateľ a spisovateľ ruského jazyka, rodák z Uppsaly; slúžil štyri roky v Rusku, potom dvakrát cestoval do Moskvy (1608 a 1611), vyslanec Karla iX. V roku 1615 napísal "R gui Muschowitici Sciographia" alebo "Muschowitiske Cronika" a on sám, v roku 1620, preložil do nemčiny. Jeho kniha, u výpožičiek z rôznych zdrojov, najmä z Bussova zastupuje a nezávislé informácie, napríklad tretí uchádzač, s ktorou cestoval na vyžiadanie. To je prepisované v It. "Rerum rossicarum scriptores exieri" (ed., Archaeographic Commission). Preklad do ruštiny - A. Shemyakin, 1867. Kniha P. je zvedavá, pretože vysiela samotných Rusov k Jánovi IV. B. R-in.

Biografický slovník. 2000.