Biografický slovník

Petrashevsky Mikhail

Petrashevsky Mikhail - to ... Čo Petrashevsky Mikhail?
Petrashevsky skôr Butashevich-Petrashevsky (Mikhail) - narodil sa v roku 1819, zomrel v Sibíri v roku 1867, dokončená v roku 1841 Alexander lýceum. Pozri Petraševského.

Biografický slovník. 2000.