Biografický slovník

Peter Vyacheslav

Peter Vyacheslav Ivanovič - je ... Čo je Peter Vyacheslav Ivanovich?
Peter (Viačeslav) - skladateľ a hudobný spisovateľ (narodený v roku 1845 v Českej republike). Jeho hlavné práce: "On Pytagorova harmóniu sfér", "novo otvorených pamiatok gréckej hudby", "Základy antické harmonické", "The Aryan akcií melodické piesne", "o zložení, stavia a kurzy v starogréckej hudbe" (1901). Zo skladieb Petra sú známe viaceré zbory s doprovodom orchestra. N. Bn.

Biografický slovník. 2000.