Petro - A ... Čo je Petro?
Petro - veľký knieža, najmladší syn veľkoknieža Nikolaj Nikolajevič staršieho a veľkokňažnej Alexandra, sa narodil 10.1.1864 skladá pobočník Jeho Veličenstva, vedúci Grenadier práporu a člen štátnej rady chovu koní. V manželstve (od roku 1889) s veľkokňažnej Militsa Nikolaevna (narodený 14 júla 1866), dcérou kniežaťa Mikuláša z Čiernej Hory. Z tohto manželstva sa narodila princezná Marina Petrovna, v roku 1892, a Prince rímsky Petrovič v roku 1896

biografický slovník. 2000.