Biografický slovník

Petlin Ivan

Petlin Ivan - to ... Čo Petlin Ivan?
Petlin (Ivan) - sibírskych kozákov z Tomsku, čias cára Michaila Fiodorovič; Je známy ako skladateľ "Obrazy z čínskeho štátu a poobinskomu a ostatných štátov, rezidenčné a kočovné Ulus a dvoch veľkých riek a ciest." Maľba, podľa samotného P., bola napísaná ním počas jeho cesty do Číny, ktorú vykonal v mene panovníka v roku 1620. Po návrate z cesty predstavil svoj opis carovi v Moskve spolu s "kresbou". Podľa Karamzin, AP bol jeho "obraz" na záznamoch kozáci Ivan Petrov a Burnash-Yalycheva, ktoré boli v Číne v roku 1567, on sám nikdy do Číny. V práci P. je však určitá nezávislosť, napriek veľkej podobnosti so záznamom Petrov.

Biografický slovník. 2000.