Encyklopedický slovník

Petr Ctihodný

Petr Ctihodný - to je ... Čo je Petr Ctihodný?

Petr Ctihodný (Petrus Venerabilis) (približne 1092-1156), kresťan vedec, spisovateľ a cirkevný vedúci, opát Cluny kláštor (od 1122). Reformoval mníšsky život s cieľom vyvrátiť islam, pomohol preložiť Korán do latinčiny; poskytnutý útočisko P. Abelardovi. * * * Pán PETER DOSTOPOCHTENNYYPETR (Petrus Venerabilis) (c. 1092 - 1156), kresťanský vedec, spisovateľ a cirkevný vedúci, opát Cluny kláštor ( cm. Cluny poradí) od 1122. Held reformy mníšskeho života, vyvrátiť islam prispel k prekladu Koránu ( zobraziť koránu.) v latinskom jazyku; poskytnutý útočisko spoločnosti Abelard ( pozri Abelard Pierre). Pamäť v katolíckej cirkvi 25. decembra.

encyklopedický slovník. 2009.