Biografický slovník

Peter (vo svete Theodore Ekaterinovskiy)

Peter (vo svete Theodore Ekaterinovskiy) - to je ... Čo je Peter (vo svete Theodore Ekaterinovskiy)?
Peter (vo svete Theodore Ekaterinovskiy, zomrel v roku 1889) - duchovný spisovateľ, biskup Ufa, Tomsk a potom; získal vzdelanie na moskovskej teologickej akadémii. Významné dielo Petra: "Mních" (, 2. vydanie, M., 1885). "Zadanie cesty k spáse skúsenosti askézy." (Ib, 2. vydanie, 1885 ..), "Vysvetlenie knihy proroka Izaiáša St. "(Wiley, 1887)," inštrukcie a útechu v chorobe a umieranie v čase "(ib., 1872, 1884)," inštrukcie a útechu v súžení "(Wiley, 1885)," učenie pokánie "(tamže. , 1884), "Pokyn o prijímaní Svätých tajomstiev" (ib., 1884).

Biografický slovník. 2000.