Biografický slovník

Pesotsky Sergey

Pesotsky Sergey - je ... Čo je Pesotsky Sergey?
Pesotsky (Sergej Alexandrovič, sa narodil v roku 1869) - spisovateľ, absolvent v Kyjeve teologickej akadémie, čo je docentom na katedre správy, pokiaľ ide o teológii , Hlavné diela Pesotsky: "Prorok Daniel, jeho čas, život a dielo" (Kyjev, 1897 Diplomová práca), "K otázke historického charakteru Mosaic legendy o stvorení sveta" (tamže, 1898) "Veštenie z dávnej assiro- Babylončania "(tamtiež, 1901)" príbeh asýrskej, babylonskej nápisy na kameni o stvorení sveta "(tamže, 1901)," Babylon Home "(tamtiež, 1902):" myšlienka vyslobodenie a Vykupiteľ dávnej kultúre pohanských národov "( ib., 1904).

Biografický slovník. 2000.