Perun - to ... Čo Perun?

PERUN s; M staroveký pohanský slovanský boh hromu, bleskom a patróna bojovníkov (predstavovaný ako bojovník, držiaci v ľavej ruke tulec so šípmi, a právo - lúk, alebo vo forme idolu so striebornou hlavou a zlatým fúzikmi) .. * * * Perunbog búrka Indo-európska a slovansko-ruská mytológia. V IX-X storočí. v Rusi - patróna kniežaťa a stráže, hlava pohanského panteónu. PERUNPERON, boh búrky Indo-európskej a slovansko-ruskej mytológie. V 9-10 storočí. v Rusi - patróna kniežaťa a stráže, hlava pohanského panteónu.

encyklopedický slovník. 2009.