Encyklopedický slovník

šIkmé vynesením nástroj

šIkmé parcelovanie nástroj - to je ... Čo je šikmá kreslenie nástrojom?

šikmé rysovadlá (z pohľadu ... Count), zariadenie na čerpanie perspektívne projekcie strojných súčastí, stavieb, miestností interiérov apod. n. * * * PERSPEKTOGRAFPERSPEKTOGRAF (z pohľadu ( cm. termín) a "Count"), zariadenie pre čerpanie perspektívne projekcie strojných súčastí a konštrukcií, a interiér priestorov atď.

Encyklopedický slovník. 2009.