Encyklopedický slovník

Perrin Jean-Baptiste

Perrin Jean-Baptiste - to ... Čo je Jean-Baptiste Perrin?

Perrin Jean-Baptiste (1870 - 1942), francúzsky fyzik, cudzie člen korešpondent Ruskej akadémie vied (1924) a cudzie čestný člen (1929), Akadémie vied ČR ZSSR. Od roku 1940 do USA. Zborník z rôznych problémov fyziky. Dokázal (1895), že katódové lúče sú tok negatívne nabitých častíc. On experimentálne skúmal Brownian pohyb (1908-13), potvrdzujúci teóriu Einstein-Smoluchowski a nakoniec preukázanie existencie molekúl. Práca na štúdiu tenkých vrstiev, röntgenové žiarenie, rádioaktivita atď. Aktívna postava ľudovej strany. Nobelovu cenu (1926). * * * Jean PERRIN BatistPERREN (Perrin), Jean Baptiste (1870-1942), francúzsky fyzik, cudzie zodpovedajúce člen Ruskej akadémie vied (1924) a cudzie čestný člen (1929) ZSSR. Od roku 1940 do USA. Zborník z rôznych problémov fyziky. Dokázal (1895), že katódové lúče sú tok negatívne nabitých častíc. Perrinove experimentálne štúdie Brownovho hnutia (1908-13) potvrdili teóriu Einstein-Smoluchowského a nakoniec preukázali existenciu molekúl. Aktívna postava ľudovej strany. Nobelovu cenu (1926).

encyklopedický slovník. 2009.