Peroxi - to ... Čo peroxi?

peroxi-kyseliny (perkyseliny perkyseliny) anión kyseliny obsahujúce peroxi -O-O-. Napríklad: peroksobornaya HBO 3 , peroxophosphoric H 3 PO 5 peroxosulfuric H 2 SO 5 (tzv Caro kyselina), peroxodisírové H 2 S 2 O 8 (kyselina persulfuric), kyselina peroxooctová CH 3 COOOH. Peroxokyseliny a ich soli sú silné oxidanty. Peroxysíranov (persulfát), amónne (NH 4 ) 2 S 2 O 8 a draslík K 2 S 2 O 8 - bieliace činidlá, iniciátormi polymerizácie. * PEROKSOKISLOTYPEROKSOKISLOTY (perkyseliny perkyseliny) anión kyseliny obsahujúce peroxi -O-O-. Napríklad. : Peroksobornaya IEE 3 , peroxophosphoric H 3 SV 5 peroxosulfuric H 2 SO 5 (tn. . Caro kyselina), peroxodisírové H 2 S 2 D 8 (kyselina persulfuric), kyselina peroxooctová CH 3 UNSD. Peroxokyseliny a ich soli sú silné oxidanty. Peroxysíranov (persulfát), amónne (NH 4 ) 2 S 2 D 8 a draslík K 2 S 2 D 8 - bieliace činidlá, iniciátormi polymerizácie.

encyklopedický slovník. 2009.