Encyklopedický slovník

Perednezhabernye

Perednezhabernye - to ... Čo perednezhabernye?

PEREDNEZHABERNYE -s.; pl. Zool. Podkategória ulitníkov, ktorá má žiabre pred srdcom. * * * anterolaterálna podtrieda mäkkýšov mäkkýšov. Plášť (od 1 mm do 60 cm) je zvyčajne špirálovito zvlhčený, niekedy vo forme viečka, zriedka chýba. Viac ako 50 tisíc druhov. Žijú hlavne v moriach do extrémnych hĺbok, niektoré v sladkej vode a na pevnine. By perednezhabernym patrí cowries, L. Obtuse, abalone, dúchadlá a ďalšie. * * * PEREDNEZHABERNYEPEREDNEZHABERNYE, podtrieda ulitníkov. Plášť (od 1 mm do 60 cm) je zvyčajne špirálovito zvlhčený, niekedy vo forme viečka, zriedka chýba. Viac ako 50 tisíc druhov. Žijú hlavne v moriach do extrémnych hĺbok, niektoré v sladkej vode a na pevnine. Tým perednezhabernym zahŕňajú cowries ( cm. Kaur), L. Obtuse ( cm. L. Obtuse), mušle ( cm. mušle), trubači ( cm . TRUBACHI (mollusks)) a iné

encyklopedický slovník. 2009.