Encyklopedický slovník

Pergolesi Giovanni Battista

Pergolesi Giovanni Battista - je to ... Čo Pergolesi Giovanni Battista?

Giovanni Pergolesi BattistaPergoleze (Pergolesi, Pergolesi) (1710-1736), taliansky skladateľ, predstaviteľ neapolskej školy opery. "Slúžka, madam" (1733) - prvý klasický príklad opery-buffa. Stabat Mater (1735) Hmotnosť, kantátový komora hlasné a pomocné práce. * * * Pergolesi Giovanni BattistaPERGOLEZI (Pergolesi, Pergolesi, Pergolesi), Giovanni Battista (1710-1736), taliansky skladateľ, predstaviteľ neapolskej opernej školy ( zobraziť neapolskej školy opery). "Slúžka, madam" (1733). - prvý klasický príklad operného buffu ( pozri OPERA-BUFF).

encyklopedický slovník. 2009.