Bicie nástroje - to ... Čo bicie?

PERKUSIA - a; Dobre. [z lat. percussio] Spec. Spôsob vyšetrovania vnútorných orgánov u bicích (alebo kladivo prsty) a definícia zvukového choré alebo zdravé tkanivá. Percussion, -s, -s. U. kladivo. U. metódy výskumu. * * * Percussion (latinsky percussio doslova. - Útoky), metóda srdce výskum, pľúca a ďalšie vnútorné orgány, vychádza zo skutočnosti, že hluk generovaný bicie zdravých a chorých tkanív je iná. * * * PERKUSSIYAPERKUSSIYA (z latinského percussio, listy - .. štrajku)

1) srdcový Štúdium metódou, pľúca a ďalších vnútorných orgánov, vychádza zo skutočnosti, že hluk generovaný bicie zdravých a chorých tkanív, rôzne.

2) Rad bicích nástrojov, ktoré nie sú zahrnuté v klasickej bicie súpravu, ako maracas, tamburíny, tamburíny, kastanety, zvončeky, trojuholník, hrkálka - rovnako ako mnoho iných etnických nástrojov, bicích.

encyklopedický slovník. 2009.