Chloristan - A ... Čo je chloristan?

perhloratysoli kyselina chloristá HClO 4 . Pri zahrievaní sa uvoľňuje kyslík (KClO 4 → KCl + 2O 2 ). Používajú sa ako oxidanty, zložky výbušnín a pyrotechnických zlúčenín. Pozri chloristan horčíka. * * * PERCHLORATYPERHLORÁTY, soli kyseliny chloristej HClO 4 . Pri zahrievaní sa uvoľňuje kyslík (KClO 4 ® KCl + 2O 2 ). Používajú sa ako oxidačné činidlá, zložky výbušnín a pyrotechnických zlúčenín. Pozri chloristan horčík ( pozri MAGNESIUM PERCHLORAT).

encyklopedický slovník. 2009.