Peptidy sú ... Čo sú to peptidy?

PEPTID -s; pl. [z gréčtiny. peptos - varené, prepečené]. Trieda organických zlúčenín pozostávajúca z aminokyselín, ktoré sa tvoria prirodzene alebo umelo a sú súčasťou antibiotík, hormónov, vitamínov. Peptida, -th, -th. F konektory. * * * peptidyorganické látky, pozostávajúce z aminokyselinových zvyškov, spojených peptidovou väzbou. Významné di-, tri-, atď. Peptidy, rovnako ako polypeptidy. V živých bunkách sa peptidy syntetizujú z aminokyselín alebo sú produktmi metabolizmu proteínov. Mnoho prírodných peptidov má biologickú aktivitu (napríklad glutatión, glukagón, gramicidín). * * * PEPTIDYPEPTIDY, organické látky zložené z aminokyselinových zvyškov ( cm. aminokyselín) spojených peptidovou väzbou ( cm. peptidová väzba). Existujú di-, tri-, atď. Peptidy, rovnako ako polypeptidy ( pozri POLYPEPTIDES). V živých bunkách, peptidy sú syntetizované z aminokyselín, alebo sú produkty metabolizmu bielkovín ( cm. proteíny (organické zlúčeniny)). Mnoho prírodné peptidy majú biologickú aktivitu (napr., Glutatión ( cm. glutatión), glukagón ( cm. Glukagón), gramicidín ( cm. gramicidín)).

encyklopedický slovník. 2009.