Encyklopedický slovník

Demokratickej revolúcie ľudovej

Demokratickej revolúcie ľudu - to je ... Čo je to demokratická revolúcia ľudu?

ľudovodemokratická revolyutsiyaoboznachenie v marxistickej literatúre, spoločenské a politické procesy, ktoré sa odohrávajú v atmosfére 2. svetovej vojny a po nej v mnohých krajinách Európy a Ázie , V súvislosti s porážke nemeckého a talianskeho fašizmu a japonského militarizmu, oslobodenie týchto krajín sovietskou armádou v ich politickom systéme vznikla, nazvaný ľudová demokracia. * Ľudovo demokratická REVOLYUTSIYANARODNO-demokratická revolúcia, označenie v marxistickej literatúre, spoločenské a politické procesy, ktoré sa odohrávajú v atmosfére 2. svetovej vojny a po nej v mnohých krajinách Európy a Ázie. V súvislosti s porážke nemeckého a talianskeho fašizmu a japonského militarizmu, vznikla oslobodenie týchto krajín sovietskou armádou v ich politickom systéme, demokracie nazvaný ľudová ( cm. Ľudová demokracia).

encyklopedický slovník. 2009.