Turíc - to je ... Čo je Turíce?

Turíc 1. Turíc letničné pozri 2 Turíc s; .... dobre jedným z dovolenky kresťanského kostola, ktorý sa oslavuje v päťdesiaty deň po Veľkej noci (prvý deň sviatku s názvom deň Najsvätejšej Trojice a Najsvätejšej Trojice, a druhý - deň svätého ducha alebo Svätodušný pondelok) * * * Pyatidesyatnitsa1) v judaizme, jeden z troch veľkých položky. bol založený na pamiatku daru zákona židovskému ľudu na hore Sion. 2) V kresťanstve, jedného z najväčších sviatkov, ktorý sa oslavuje 50. deň po Veľkej noci (viď. Trojice). * * * PYATIDESYATNITSAPYATIDESYATNITSA vidieť. Trojice ( cm. Trinity (náboženský sviatok)).

encyklopedický slovník. 2009.