Encyklopedický slovník

Pedotsentrizm

Pedotsentrizm - to ... Čo pedotsentrizm?

pedotsentrizm (z gréckeho pais, narodený n paidós -... dieťaťa a Latinskej centrum -. mesta), so zásadou radu vzdelávacích systémov (Rousseau, bez vzdelania , atď.), ktoré popiera systematické vyučovanie a vzdelávanie detí podľa vopred navrhnutých vzdelávacích programov, pevný harmonogram a vyžaduje organizáciu tried Je to len na základe túžob a záujmov, ktoré priamo vznikajú u detí. * * * PEDOTSENTRIZMPEDOTSENTRIZM (z gréckeho pais, narodený n paidos -... Dieťa a Latinskej centrum. - Center), princíp radu buržoáznych pedagogických systémov (Jean-Jacques Rousseau, bezplatné vzdelanie, atď ...), ktorý popiera systematické vzdelávanie a odbornú prípravu deti podľa vopred navrhnutých učebných osnov, pevný harmonogram a vyžadujúci organizáciu tried len na základe želaní a záujmov, ktoré priamo vznikajú u detí.

encyklopedický slovník. 2009.