Encyklopedický slovník

Pearl Martin Lewis

Pearl Martin Lewis je ... Čo je Pearl Martin Lewis?

Pearl Martin Lewis (perl) (narodený 1927), americký fyzik. Zborník z fyziky elementárnych častíc. V roku 1975 objavil t-leptón a nový typ neutrína. Nobelovu cenu (1995 spolu s F. Reinesom).

encyklopedický slovník. 2009.