Encyklopedický slovník

Patriotic Society

Vlastenecká spoločnosť je ... Čo je to vlastenecká spoločnosť?

Vlastenecká obschestvo1) Polish tajná organizácia (predovšetkým dôstojníkov) v 1821-26, ktorá bola založená s cieľom obnoviť národnú nezávislosť Poľska. Členovia Vlasteneckej spoločnosti uskutočnili rokovania s Decembrists, v roku 1826 boli zatknuté cárskymi autoritami. 2) Organizácia (vlastenecký klub) radikálnej inteligencie počas poľského povstania 1830-31. V auguste 1831 zakázal diktátor Y. Krukovetskii (j. Krukowiecki). * * * Vlastenecký OBSCHESTVOPATRIOTICHESKOE SPOLOČNOSŤ,

1) Poľská tajná organizácia (predovšetkým dôstojníkov) v 1821-26, ktorá bola založená s cieľom obnoviť národnú nezávislosť Poľska. Členovia vlasteneckej spoločnosti rokovali s Decembrists, v roku 1826 ich zatkli cárske orgány.

2) Organizácia (vlastenecký klub) radikálnej inteligencie počas poľského povstania v rokoch 1830-31. V auguste 1831 zakázal diktátor J. Krukowiecki (J. Krukowiecki).

encyklopedický slovník. 2009.