Hanks - to ... Čo klbko?

Hanks S (priadze a tak ďalej.); w. ; PASMO , -a; St. 1. Špeciálne. Časť, vrstva textilnej priadze, priadza, používaná na stanovenie pevnosti a iných vlastností. 2. pl. : Passover, пасм. Hovorový. Kosmas. * Pasmochast vrstva pradien textilných priadzí (priadza a tak ďalej.), Alebo malé motochek používaných na stanovenie ich vlastnosti (pevnosť, atď.). V paste používanom pri testovaní textilných materiálov zvyčajne obsahuje 100 m priadze. * PASMOPASMO, že časť vrstvy pradien textilných priadzí (priadza a tak ďalej.), Alebo malé motochek použité pre stanovenie ich vlastnosti (pevnosť, atď.). V paste používanom pri testovaní textilných materiálov zvyčajne obsahuje 100 m priadze.

encyklopedický slovník. 2009.