Пасока - это ... Какво е пасока?

PASOKA -i; Dobre. Cukrová šťava, ktorá vyniká rezmi dreva, stoniek alebo koreňov živých rastlín. Birch st. Pasochny, th, th, th. * * * pasokazhidkost, vyplývajúce z rezaných ciev (xylem) stoniek alebo koreňov rastlín pod vplyvom koreňového tlaku. Obsahuje v balení soli, aminokyseliny, organické zložky a iné látky. Na jar (napríklad, v brezovej šťole) veľké množstvo cukrov (až 18%). * * * PASOKAPASOKA, kvapalina tečúca z rezaných nádob (xylem) stoniek alebo koreňov rastlín pod vplyvom koreňového tlaku. V obale sú soli, aminokyseliny, organické kyseliny a iné látky. Na jar (napríklad v brezovej mokrej) veľké množstvo cukrov (až 18%).

encyklopedický slovník. 2009.