Encyklopedický slovník

Partenogenéza

Partenogenéza - A ... Čo je partenogenéza?

partenogenéza [te; nie] -a, m [. Z gréckeho Parthenos - panenských a génov - vzhľad pôvod] ... Biol typ pohlavného rozmnožovania, vývoj vajíčka bez hnojenia (veľa bezstavovcov) Natural n * * * partenogenéza (z gréckeho Parthenos -. virgin a ... Genesis) ... (virgin reprodukcia ) forma sexuálnej reprodukcie, vývoj bez oplodnenie vajíčka. vlastnosť mnohých bezstavovcov (Daphnia, Vírniky, vošiek, včely a kol.), a mnoho semien a spor pa . Steny osobitnej formy partenogenéza - gynogenesis a androgeneze a paedogenesis * PARTENOGENEZPARTENOGENEZ (z gréckeho Parthenos. - Virgin a ... Genesis ( zobraziť partikularizmus v teológii).) (Virgin rozmnožovanie), forma pohlavného rozmnožovania. , vývoj vajíčka bez hnojenia. vlastnosti mnohých bezstavovcov (Daphnia, Vírniky ( cm. Vírniky), vošky, včely, atď), a mnoho semien a spor rastlín. Zvláštne formy partenogenéza - gynogenesis (. zobraziť gynogenesis) A androgeneze (. zobraziť androgeneze) A pedogenéza (. zobraziť paedogenesis).

encyklopedický slovník. 2009.