Parita je ... Čo je parita?

PAR s, ... M [latinskej paritas (paritatis) -. Rovnosti] 1 zásada rovnosti a rovnosti účastníkov v čom. n. stranám sporu práce. 2. Econ. pomer národných mien v podmienkach zlata. Mint p. ( vzťah medzi menami rôznych krajín v čase liečby zlata (striebro) ako peňazí). meny ods. (vzťah medzi menami rôznych krajín v liečbe nekrytých zlatom papierových peňazí). * * * parity

I

(nemecký paritát, z latinských parít - rovnosť ), pomer medzi menami rôznych krajín

II

(legálne), zásada rovnakého zastúpenia strán

III

vojensko-strategická, rovnosť krajín alebo skupín krajiny v oblasti ozbrojených síl a výzbroje

Collegiate Dictionary 2009.