Encyklopedický slovník

S osami rovnobežných lúčov

S osami rovnobežných lúčov - to je ... Čo je s osami rovnobežných lúčov?

paraxiálním nosníka (z pár ... a os pozdĺžnej osi), lúč lúčov tvoriacich malý uhol s optickou osou systému. * PUCHOKPARAKSIALNY paraxiálne lúč (z pary, ... ( cm parný ... (prefix alebo súčasť komplexnej slovo)) a lat os -..- os) je zväzok lúčov s optickou osou tvoriaci malý uhol systém.

encyklopedický slovník. 2009.