Paraboloid - paraboloid ... Čo?

paraboloidynezamknutye povrch (2. poriadku) , Paraboloid môže byť tvorený pohybom paraboly, ktorá sa posúva na iný vrchol, pevnú parabolu (s osi rovnobežné s pohyblivou osou paraboly), zatiaľ čo rovina, sú posunuté súbežne k sebe, zostáva pevne kolmé k rovine paraboly. To vedie eliptický paraboloidu (obr. a ) alebo hyperbolické paraboloidu (obr. b ), v závislosti na tom, či je os "obraz" a "vodiace" parabol smerujú k jednej a na rovnakej alebo protiľahlej strane. Špeciálny prípad eliptického paraboloidu je paraboloidom otáčania, ktorý sa vytvára, keď sa parabola otáča okolo svojej osi.

* * * PARABOLOIDYPARABOLOIDY, neuzatvorené povrchy (2. rád). Paraboloid môže byť tvorený pohybom paraboly, ktorá sa posúva na iný vrchol, pevnú parabolu (s osi rovnobežné s pohyblivou osou paraboly), zatiaľ čo rovina, sú posunuté súbežne k sebe, zostáva pevne kolmé k rovine paraboly. To vedie eliptický paraboloid alebo hyperbolický paraboloid, v závislosti na tom, či sú "generátor" osí réžia a "vodiace" paraboly v rovnakých alebo opačných smeroch. Osobitný prípad eliptického paraboloidu - rotačný paraboloid, ktorý je tvorený parabolou otáčať okolo svojej osi.

encyklopedický slovník. 2009.