Parabola je ... Čo je to parabola?

PARABOLA -y; Dobre. [Gr. parabolē] Mat. Priamka priesečníka kruhového kužeľa s rovinou rovnobežnou s a. dotykovou rovinou tohto kužeľa. // Cesta opísaná telom odliatým pod uhlom k horizontu. U. útek projektilu. * * * parabola (grécky parabolē), plochá krivka (2. rád). Parabola - multipoint M , ktorých vzdialenosť od daného bodu F (AF) a táto priama D 1 D 2 (directrix) sú rovnaké. Správne systém súradníc (viď obr.) Rovnica paraboly je: y 2 = 2 P , kde P = 2 v . Pozri tiež sekcie s kužeľovitými vlastnosťami.

* * * PARABOLAPARABOLA (grécky parabola), plochá krivka (2. poradie). Parabola - multipoint M , ktorých vzdialenosť od daného bodu F (AF) a táto priama D 1 D 2 (directrix) sú rovnaké. Vlastný systém súradníc rovnica paraboly je:

y 2 = 2 px

, kde P = 2 v , Pozrite tiež časti s kužeľovými úsekmi ( pozri KONIECNÉ ČASTI).

encyklopedický slovník. 2009.