Papin Denis je ... Čo je Papen Denis?

Denis Papin (Papin) (1647 - 1714, podľa iných údajov, 1712), francúzsky fyzik, jeden z vynálezcov tepelného motora. Od roku 1675 pracoval v Londýne (v rokoch 1688-1707 v Nemecku). Vynájdený parný kotol s poistným ventilom (1680), niekoľkými strojmi na zdvíhanie vody. V roku 1690 opísal uzavretý termodynamický cyklus parného atmosférického motora, ale nemohol vytvoriť účinný motor. * * * Papin Denis Papin Denis (1647-1714, podľa iných zdrojov - 1712), francúzsky fyzik, jeden z vynálezcov termického motora. Od roku 1675 pracoval v Londýne (v rokoch 1688-1707 v Nemecku). Vynájdený parný kotol s poistným ventilom (1680), niekoľkými strojmi na zdvíhanie vody. V roku 1690 správne opísal uzavretý termodynamický cyklus parného atmosférického motora, ale nemohol vytvoriť účinný motor.

encyklopedický slovník. 2009.