Pápežstvo je ... Čo je papežstvo?

DREAM -a; St. 1. Centrálny administratívny systém Katolíckej cirkvi v čele s pápežom (2. P.). Stredisko papežstva. 2. Sila pápeža (2. P.). * * * papežské vedenie Katolíckej cirkvi, náboženské centrum, v čele s pápežom. Pápežstvo vzniklo na základe rímskeho biskupstva. V storočí V. rímskych biskupov, ktorí sa nazývali "pápež", získali od rímskych cisárov výnos o podriadení iných biskupov. * * * FATALITY, vedenie katolíckej cirkvi, náboženské centrum, v čele s pápežom. Pápežstvo vzniklo na základe rímskeho biskupstva. V 5. storočí. rímskych biskupov, ktorí sa nazývali "pápež", získali od rímskych cisárov výnos o podriadení iných biskupov. V 8. storočí. vytvorenie pápežských štátov. položil základ svetskej moci pápežov. Po druhej svetovej vojne, najmä od 60. rokov 20. storočia. , papežstvo ustanovilo kurz prispôsobenia cirkvi modernej ére v oblasti dogmatiky, bohoslužby, organizácie a politiky.

encyklopedický slovník. 2009.