Panzootic - to ... Čo panzootic?

panzootic s; Dobre. [Gr. pan - všetko a zón - zviera]. Biol. Infekčné choroby zvierat, pokrývajúce veľmi rozsiahle oblasti. Panzootická, t. P-tá epidémia. * * * panzootic (z panvice ... a gréckeho zoon - PET.), Čo je nezvyčajne širokom šíreniu infekčných chorôb zvierat, pokrývajúci zem, skupinu krajín, kontinent; najvyšší stupeň epizootiky. * * * PANZOOTIYAPANZOOTIYA (z panvice ... ( zobraziť PAN ... (časť zložených slov)) a grécka zoon - živočích ..), čo je nezvyčajne širokom šíreniu infekčných chorôb zvierat, ktorá zahŕňa krajiny, skupina krajín, kontinent; najvyšší stupeň epizootiky.

encyklopedický slovník. 2009.