Pano je ... Čo je pano?

panogruppa indickej národy horných Amazon (guaykuru, Chama, kashinaua, chakobo et al.). Žijú na východe Peru (30 tisíc ľudí, 1992), na západe Brazílie (až 1000 ľudí) a na severe Bolívie (1 tisíc ľudí). Jazyky panorámy. Dodržiavajú tradičné presvedčenie. PANOPANO, skupina indických národov horného Amazonu (Guaikuru, Chama, Kashinawa, Chakobo atď.). Žijú na východe Peru (30 tisíc ľudí, 1990), na západe Brazílie (až 1 000 ľudí) a na severe Bolívie (1 000 ľudí). Jazyky panorámy. Dodržiavajú tradičné presvedčenie.

encyklopedický slovník. 2009.